Notícies

15-Octubre-2020
CONVOCATÒRIA ENTREVISTES PERSONALS NETEJA

Vista la proposta del Tribunal Qualificador de dia 15 d’octubre de setembre de 2020 sobre la estim

14-Octubre-2020
LLISTAT D'ADMESOS CONCURS OPOSICIÓ OFICIAL DE BRIGADA
Al document adjunt podeu trobar la llista provissional d’admessos i exclosos de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició per OFICIAL de la Brigada municipal, amb caràcter laboral, de l’Ajuntament de Llubí.
08-Octubre-2020
LLISTAT DEFINITIU BORSÍ DE NETEJA
Els interessats disposen de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació per la presentació d'al·legacions.
06-Octubre-2020
AJUDES DESTINADES A LA COMPRA D'APARELLS INFORMÀTICS PER A ESTUDIANTS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Dins de la política que du a terme l'Ajuntament de Llubí de col·laboració, ajuda i recolzament per a les famílies del

06-Octubre-2020
AJUDES DE MOBILITAT PER A LES DESPESES DERIVADES DEL TRANSPORT PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS

Dins de la política que du a terme l'Ajuntament de Llubí de col•laboració, ajuda i recolzament per a les famílies del