Espai de joc

24-Abril-2021
Espai d'acompanyament, relació i interacció per als infants i les seves famílies.

Dilluns: 11:00 a 12:30 h.

Inici: 10 de maig - 7 de juny.

Lloc: EI Moixaina.