Notícies

27-Octubre-2020
RESULTATS DEL BORSÍ DE NETEJA
Al document adjunt trobareu el llistat definitiu
27-Octubre-2020
RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS SELECTIU D'OPERARI DE BRIGADA
Al document adjunt trobareu el llistat de puntuació de la valoració de mèrits.
15-Octubre-2020
CONVOCATÒRIA ENTREVISTES PERSONALS NETEJA

Vista la proposta del Tribunal Qualificador de dia 15 d’octubre de setembre de 2020 sobre la estim

14-Octubre-2020
LLISTAT D'ADMESOS CONCURS OPOSICIÓ OFICIAL DE BRIGADA
Al document adjunt podeu trobar la llista provissional d’admessos i exclosos de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició per OFICIAL de la Brigada municipal, amb caràcter laboral, de l’Ajuntament de Llubí.
08-Octubre-2020
LLISTAT DEFINITIU BORSÍ DE NETEJA
Els interessats disposen de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació per la presentació d'al·legacions.