Notícies

17-Setembre-2020
ADMESOS I EXLOSOS BORSÍ OPERARI/A BRIGADA

Vista la proposta del tribunal qualificador de dia 14 de setembre de 2020, es publica la llista provisional d'admesos

10-Setembre-2020
CONVOCATÒRIA PROVA DE CATALÀ BORSÍ DE NETEJA

D'acord amb la base segona de la convocatòria per constituir un borsí de personal de neteja, l'Ajuntament de Llubí co

02-Setembre-2020
CONSULTA PÚBLICA

L'Ajuntament de Llubí convoca una consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'Ordenança fiscal

31-Agost-2020
QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROCÉS SELECTIU DE POLICIA

D’acord amb la Base Vuitena de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a person

24-Agost-2020
Concurs oposició per cobrir una plaça d'oficial de la brigada municipal.

 Al document adjunt trobareu les bases que regiran la convocatòria.

24-Agost-2020
Concurs per constituir una borsa de treball d’operaris/operàries per la brigada municipal.

Al document adjunt trobareu les bases que regiran la convocatòria.