OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT FELIU

01-Agost-2021
Església
A les 20.00 h
Predicador Mossèn Pere Fiol

Ball de l’oferta amb TAPERERS EN FESTA
Tendrà cura dels cants la CORAL PARROQUIAL