Subvencions per als projectes de Normalització Lingüística que organitzin les entitats culturals associatives o organitzatives sense ànim de del municipi de Llubí