Notícies

09-Octubre-2023
L'ajuntament rep una subvenció de 10000€ per a la programació d'activitats culturals

El passat dissabte 7 d'octubre es va publicar al BOIB, l'acord de concessió de la convocatòria de subvencions 2023 pe

28-Setembre-2023
Aprovació inicial de la modificació Ordenança fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l’escola infantil i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2023, va acordar l'aprovació inicial de la m

28-Agost-2023
NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA DE LIQUIDACIONS I ANUNCI DE COBRAMENT DE TRIBUTS

Als documents adjunts trobareu les notificacions col·lectives que fan referència a liquidacions i cobrament de l

07-Agost-2023
RETOLACIÓ

Gràcies a la convocatòria de subvencions per a la retolació municipal de 2023  del Departament de Cultura, Patri

27-Juliol-2023
Ocupació SOIB
L'AJUNTAMENT DE LLUBI desenvolupa una activitat de foment de l’ocupació subvencionada pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+).