Notícies

16-Maig-2023
BORSA VIVA - PERSONAL ESCOLA D'ESTIU
Anunci creació d'una borsa viva de treball d'un/a director/a i monitor/a de temps lliure.
21-Abril-2023
PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC AVINGUDA SON MARGET I CEMENTIRI
S'exposa al públic el projecte d'obra ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR MOLI (AVINGUDA SON MARGET) I SECTOR CEMENTIRI ADEQUAR-LO EN SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  per tal que pugui ser examinat i, en el seu cas, s'hi formulin les al·legacions pertinents.
03-Abril-2023
CONVOCATÒRIA D'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT

D'acord amb l'article 5 del Reglament del Consell General del Poder Judicial núm.

14-Març-2023
Aprovació provisional dels preus de serveis educatius de 0 a 3 anys

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2023, va acordar l'aprovació provisional de la