Adequació del local de bar/cafeteria de l’àrea esportiva de Llubí

04-Març-2024

S'exposa al públic el projecte d'obra ADEQUACIÓ DEL LOCAL DE BAR/CAFETERIA DE L'ÀREA ESPORTIVA DE LLUBÍ aprovat per Junta de Govern de dia 26 de febrer de 2024 per tal que pugui ser examinat i, en el seu cas, s'hi formulin les al·legacions pertinents.