ADMESOS I EXCLOSOS ESCOLA D'ESTIU

30-Abril-2021

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per la creació d’una borsa de treball d’un/a director/a i monitors/es de tempslliure per a l’escola d’estiu 2021, l'Ajuntament de Llubí publica el llistat d'admesos i exclosos.