CONSULTA PÚBLICA

02-Setembre-2020

L'Ajuntament de Llubí convoca una consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'Ordenança fiscal reguladora de contribucions especials pel finançament fins un màxim d’un 90 % de l’obra “ CONSTRUCCIÓ OBERTURA VIAL UAC 2 AMB CARRER LA CARRETERA".