CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PROJECTE ELÈCTRIC D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR MOLÍ DE SON RAFAL

25-Gener-2018