III JORNADES D'ESTUDIS LOCALS

30-Octubre-2020
El proper dissabte 7 de novembre es celebren les III Jornades d'Estudis Locals del municipi de Llubí.

A continuació teniu els horaris i títols de les comunicacions que en formaran part.

 

09.30.- Ponència inaugural: " Com s'ha anat formant el paisatge de Llubí al llarg de temps"

A càrrec de Damià Perelló i Fiol, geòleg.

Cultura popular

10.00.- Esteve Nicolau i Josep Nicolau                           L'assassinat de Son Bordoy. Una desgràcia
                                                                                       versada en glosa.

 

10.10.- Joana Maria Ferrà i Cèlia Riba Viñas                  Modernitat de la propaganda "ron oro":
                                                                                       les gloses a "foch y fum"

 

10.20.- Sebastià Vicens i Sergi Mut                               Origen i idiosincràsia de la Festa del
                                                                                       Siurell de Llubí.

Economia

10.30.- Andreu Ramis, Antoni Ginard i Joan Vanrell     Agrimensors i canadors a mitjan segle
                                                                                       XIX. El cas de Joan Bauzà i Son Fiol.

 

10.40.- Marc Nadal Estrany                                           Toni Ripoll Frontera, auge i declivi de la
                                                                                       indústria taperera a Llubí.

 

10.50.- Victor Picó i Marc Fuster                                   La turístificació de l’interior de
                                                                                       Mallorca: el cas de Llubí.

11.00 Descans

Patrimoni i territori

11.30.-Jose Merino, Francisca Torres i Jaume Cardell     Es Racons, on s'amaguen els orígens.

 

11.40.- Caterina Gelabert Perelló                                   Una tipologia pròpia de portal a Llubí.

 

11.50.- Rafel Perelló Gelabert                                        L'arxiu de fotografies del castell Llubí
                                                                                       (1986-1988)

 

12.00- Mateu Picornell Cladera                                      El naixement de la nova cultura de
                                                                                       l'aigua a Mallorca. Llubí 1993.

Història

12.10.- Maria Margalida Perelló Pons                             Els agermanats de Castell Llubí.

 

12.20.- Gabriel Alomar Serra                                         La junta Municipal de Sanitat a Llubí i la
                                                                                       gestió de la salut pública (1859-1904).

 

12.30.- Miquel Jaume Campaner                                   Una enciclopèdia escolar de principis de
                                                                                       segle XX escrita pel mestre Joan Vidal
                                                                                       Vaquer.

12.40.- Juan Galma Contestí                                         El llubiner Miquel Pons Ramis, primer
                                                                                       blauet beatificat.

 

12.50.- Esteve Nicolau i Jaume Cardell                          El tribunal de responsabilitats polítiques a
                                                                                       Llubí (1939-1942)

 

13.00.- Miquel Jaume Campaner                                   Notícies de Llubí a la revista Paris-Baleares
                                                                                       (1954-1998)