LLISTAT D'ADMESOS CONCURS OPOSICIÓ OFICIAL DE BRIGADA

14-Octubre-2020
Al document adjunt podeu trobar la llista provissional d’admessos i exclosos de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició per OFICIAL de la Brigada municipal, amb caràcter laboral, de l’Ajuntament de Llubí.

La realització de la prova de coneixements de llengua catalana nivell A2 es realitzarà dia 21 d’octubre de 2020 a les 16.00 hores al Casal d’Entitats.