LLISTAT DEFINITIU BORSÍ DE NETEJA

08-Octubre-2020
Els interessats disposen de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació per la presentació d'al·legacions.

Al document adjunt trobareu el resultats de la convocatòria per constituir borsí per atendre les necessitats temporals i de interinitat de personal de neteja pel sistema de concurs a l’Ajuntament de Llubí.