NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA DE LIQUIDACIONS I ANUNCI DE COBRAMENT DE TRIBUTS

28-Agost-2023

Als documents adjunts trobareu les notificacions col·lectives que fan referència a liquidacions i cobrament de l'IBI i determinats tributs de l’Ajuntament de Llubí corresponents a l’exercici de 2023