Ocupació SOIB

27-Juliol-2023

L'AJUNTAMENT DE LLUBI desenvolupa una activitat de foment de l’ocupació subvencionada pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) que s’emmarca dins l’Eix 1 I ha de contribuir a l’objectiu específic A: “Millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demadants d’ocupació, i en particular dels joves, els aturats de llarga durada I els grups desfavorits, les persones inactives, promovent l’ocupació per compte propi I l’economia social".

soib