PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'OPERARIS/ES POLIVALENTS

12-Febrer-2024

L'objecte de la convocatòria és la creació d'una borsa de treball d'operaris/es polivalents, per tal de poder cobrir
eventuals baixes de personal o necessitats de provisió d'aquesta categoria.

Als documents adjunts trobareu les bases que regiran la convocatòria així com també tot el que es vagi publicant que en faci referència.