QUALIFICACIONS DEFINITIVES CONCURS OPOSICIÓ EDUCADOR/A EDUCACIÓ INFANTIL

06-Agost-2020
Els interessats disposen de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació per la presentació d'al·legacions.