Qualificacions prova de desenvolupament procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de Policia Local

06-Agost-2020
Els aspirants disposen de tres hàbils a partir de l'endemà de la publicació per presentar al·legacions.