Qualificacions segon examen tècnic/a educació infantil

30-Juliol-2020
Els interessats disposen de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació per la presentació d'al·legacions.