RENOVACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

04-Desembre-2020

Gràcies a la convocatòria de subvencions any 2020 al fons municipal d’inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d’interès cultural, de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen, l'Ajuntament de Llubí ha dotat la sala infantil de la Biblioteca Municipal de nou mobiliari,a més, ha adquirit un moble revister per a les revistes d'adults.