RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS SELECTIU D'OPERARI DE BRIGADA

27-Octubre-2020
Al document adjunt trobareu el llistat de puntuació de la valoració de mèrits.

Al document adjunt trobareu el llistat de puntuació de la valoració de mèrits. Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà dela publicació de la llista.