Notícies

13-September-2021
LLUBÍ REACTIVA
El projecte «Llubí Reactiva» ha estat executat per l’Ajuntament de Llubí en el marc del Programa SOIB REACTIVA 2020
18-August-2021
borsa de treball extraordinària i urgent d'educadors/ores socials o treballadors/es socials
Actualitzat dia 17 09 2021 amb el LLISTAT DEFINITIU ADMESSOS I EXCLOSOS I CONVOCATÒRIA D'EXÀMEN
10-Juni-2021
VALORACIÓ DE MÈRITS I ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PER A L'ESCOLA D'ESTIU
Els interessats tindran el termini de tres dies per a poder presentar les reclamacions que estimin oportunes.
27-Mai-2021
ESCOLA D'ESTIU
Llistat definitiu d'admesos i convocatòria d'entrevista personal.
11-Mai-2021
ENTREVISTA PERSONAL BORSÍ PER L'ESCOLA D'ESTIU 2021

El aspirants admesos que estudien i/o treballen fora de l'illa poden sol·licitar realitzar l'entrevista telemàticamen

30-April-2021
ADMESOS I EXCLOSOS ESCOLA D'ESTIU

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria