Organigrama administratiu

Raimundo Tomas Montis Sastre

 • Secretaria-Intervenció
 • Correu electrònic: secretaria@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002
   

Esperança Vanrell Far

 • Comptabilitat
 • Correu electrònic: evanrell@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002
   

Antònia Pol Cantallops

 • Tresoreria
 • Educació
 • Sanitat
 • Correu electrònic: apol@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002
   

Antònia Llompart Quetglas

 • Biblioteca
 • Cultura
 • Fires i Festes
 • Joventut
 • Jutjat de Pau i Registre Civil
 • Correu electrònic: allompart@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002
   

Xisca Rosselló Martorell

 • Registre
 • Guals
 • Plusvàlues
 • Cementiri
 • Correu electrònic: frossello@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002
   

Joan Bauzà Guardiola

 • Policia Auxiliar
 • Telèfon: 971522002 -  628529759
 • Correu electrònic: policia@ajllubi.net
   

Diego Amor Lara

 • Policia Tutor
 • Telèfon: 971522002 - 628529759
 • Correu electrònic: policia@ajllubi.net
   

Toni Valls Aletxa

 • Arquitecte
 • Telèfon: 971522002
 • Correu electrònic: tvalls@ajllubi.net