Telèfons i adreces d'interès

AJUNTAMENT
971 522 002
Fax 971 522 528
ajuntament@ajllubi.net
www.ajllubi.net

BIBLIOTECA
971 521 514

ESCOLETA
971 522 282

CP DURAN-ESTRANY
971 522 507
cpduranestrany@educacio.caib.es

LOCAL TERCERA EDAT
971 522 353

CENTRE SANITARI
Cita 902 079 079
971 857 020
Fax 971 857 123

POLICIA LOCAL
628 529 759

HIDROBAL (Aigua)
900 100 512
avaries 900 100 513

MELCHOR MASCARÓ (Fems)
971 843 818

SERVEI D’EMERGÈNCIES
112

GUÀRDIA CIVIL
062
Sta. Margalida 971 523 022

AMBULÀNCIA
061

BOMBERS INCA
971 500 080

GESA (avaries)
971 880 077

FUNERÀRIA (Inca)
971 880 440

TAXI (Llubí)
619 300 819
971 522 461

TREBALLADORA SOCIAL
Horari: dimarts de 9.00 a 14.00 h
Demanar cita prèvia a les oficines municipals

MANCOMUNITAT DEL PLA
971 830 441
Fax 971 830 440