RESULTATS DEFINITIUS DEL CONCURS OPOSICIÓ PER OFICIAL DE LA BRIGADA

14-Dezember-2020

Al document adjunt trobareu la valoració de mèrits i els resultats definitius del concurs oposició per oficial de la brigada municipal, amb caràcter laboral, de l’Ajuntament de Llubí.