ENTREGA DE PREMIS DEL IV CONCURS DE GLOSES

Inscripcions i presentació d’obres fins al 8 d’abril. Podeu consultar les bases de participació.